Past Projects

Danh sách thành tích

Hồ sơ tư vấn quản lý

Hỗ trợ phát triển chiến lược

・Hỗ trợ cải cách cơ cấu phát triển hệ thống doanh thu
・Hỗ trợ thiết lập chiến lược quản lý giữa kì cho các nhà sản xuất máy móc công nghiệp
・Hỗ trợ thiết lập chiến lược quản lý giữa kì cho các nhà kinh doanh nhà ở

Hỗ trợ cải cách văn hoá tổ chức

・Nhà cung cấp vật liệu nhà ở: cải cách văn hoá tổ chức: Văn phòng bán hàng
・Nhà cung cấp bao bì thực phẩm: cải cách văn hoá Phòng kinh doanh
・Nhà sản xuất phụ tùng ô tô: cải cách văn hoá tổ chức Phòng kĩ thuật

Hỗ trợ phát triển kinh doanh mới

・Hỗ trợ lập kế hoạch phát triển kinh doanh thực phẩm
・Hỗ tr theo hình thức Hands-on support phát triển kinh doanh mới sản xuất bán dẫn
・Ngành công nghiệp dịch vụ điện Hỗ trợ theo hình thức Hands-on support doanh nghiệp mới ngành công nghiệp dịch vụ điện lực
・Hỗ trợ phát triển hệ thống kinh doanh mới cho đô thị mới

Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới

・Hỗ trợ xây dựng quy trình phát triển sản phẩm mới trong công nghiệp sản xuất
・Hỗ trợ lập kế hoạch sản phẩm mớicủa doanh nghiệp kinh doanh Văn phòng phẩm

Hỗ trợ cải cách bán hàng

・Chẩn đoán tổ chức bán hàng Công ty kinh doanh dụng cụ đo lường
・Quản lý bán hàng công nghiệp chế biến gia công kim
・Hỗ trợ giới thiệu hệ thống SFA / CRM

Thành tựu đào tạo / phát triển nguồn nhân lực

Khóa học quản trị điều hành

· Đào tạo chiến lược quản lý cho ứng cử viên điều hành kế tiếp (Trưởng phòng kinh doanh công ty thương mại)
· Đào tạo huấn luyện quản lý cho các giám đốc điều hành quản lý(quản lý điều hành sản xuất)
· Đào tạo nâng cao truyền thông liên lạc (quản lý bán lẻ sản xuất)
· Cải thiện giao tiếp với cấp dưới (Ứng viên ứng tuyển cho các nhà sản xuất thiết bị công nghiệp lớn)
· Đào tạo huấn luyện quản lý dự án (quản lý nhà sản xuất thiết bị điện)
· Phương pháp tư duy logic để giải quyết vấn đề (nhân viên cấp trung của nhà sản xuất thiết bị công nghiệp lớn)
· Khái niệm cơ bản về phân tích báo cáo tài chính (ứng viên cho giám đốc điều hành doanh nghiệp bán lẻ · nhân viên cấp trung)
· Đào tạo kế toán tài chính cơ bản (Doanh nghiệp bán lẻ quy mô vừa)

Khóa học chuyên nghiệp

· Đào tạo nghiệp vụ lập kế hoạch sản phẩm (công nghiệp sản xuất)
· Khóa học thực hành tiếp thị chuyên nghiệp (ngành sản xuất bán lẻ)
· Đào tạo huấn luyện cá nhân cho nhân viên bán hàng (ngành sản xuất)
Đào tạo phỏng vấn để tăng cường tuyển dụng (các công ty liên quan đến công nghệ thông tin)
· Cải tiến trong Đào tạo Năng lực (Cửa hàng Bán lẻ)
· Tập huấn nâng cao năng lực bán hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (công nghiệp sản xuất)
· Tăng cường đào tạo khả năng thiết kế / phát triển (công nghiệp sản xuất)
· Yêu cầu bồi thường để nâng cao sự hài lòng của khách hàng (chuỗi nhà hàng)
· Đào tạo để nâng cao kỹ năng bán hàng và trình bày sắp xếp (ngành sản xuất)

Thành tựu dịch vụ tuyển dụng

Nhà cung cấp điều hành ValueShift